Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product

Sacensības “Eholotes.lv Pike Fight 2020”

Sacensības Eholotes.lv Pike Fight 2020, uzaicinājums.

Sacensības Eholotes.lv Pike Fight 2020 izveidojām ar mērķi pulcēt lielo zivju ķerājus labam , draudzīgam pasākumam.

Aicinām izmēģināt savus spēkus reālu trofeju ķeršanā Babītes ezerā. Lasām Nolikumu un izlemjam – vai mūs inetersē aizraujošas sacensības domubiedru pulkā! Esam sarūpējuši labu balvu fondu un plānojam dažādas iespējas sevi pielnveidot cienījamu trofeju ķeršanā ar lielajiem mānekļiem!

Sacensību patrons – Latvijas lielo līdaku spiningošanas meistars – Normunds Ikomass ir apsolījis būt klāt visos posmos gan ar savu padomu, gan iedvesmojošo pieredzi!

Sacensības Eholotes.lv Pike Fight 2020 patrons Normunds Ikomass

„Eholotes.lv Pike Fight 2020” vasaras posms.

Sacensības Eholotes.lv Pike Fight 2020 Nolikums.

 1. SACENSĪBU MĒRĶIS:

 

 • Prasmīgāko un veiksmīgāko Babītes speciālistu noskaidrošana;
 • pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem;
 • C&R popularizēšana, sacensībās jāievēro princips – noķer, nofotografē, atbrīvo.
 1. ORGANIZATORS:

– Biedrība “Makšķernieku klubs Osprey” sadarbībā ar veikalu Eholotes.lv un MBOOM AD SIA

 1. NORISES LAIKS:

– 2020. gada 20. Jūnijs – Svartzonker posms, no plkst. 7.00 līdz plkst. 16.00

– 2020.gada 18. Jūlijs – BFT/CWC StrikePRO posms, no 7.00 līdz plkst. 16.00

-2020. Gada 22. Augusts – Eastfield/Wolfcreek posms, no 7.00 līdz plkst. 16.00.

 1. NORISES VIETA:

– Babītes ezers, Babītes Novads, Latvija, Laivu bāze “Vecupenieki”

 1. DALĪBNIEKI un ĶERŠANAS METODE:

5.1. Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārvalstu viesis, kurš aizpildījis pieteikuma formu un iemaksājis dalības maksu organizatora norādītā bankas kontā, pilnā apmērā, norādot sacensību nosaukumu un dalībniekus – Pike Fight 2020, ekipāža Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds vai ekipāžas nosaukums. Dalībnieki , jaunāki par 18 gadiem var piedalīties tikai ar vecāku atļauju, tiks izskatīti individuāli pieteikumi un būs spec-akcepts no organizatora.

5.2. Gadījumā, ja ekipāžas dalībnieks nevar ierasties uz konkrētā posma startu, organizators izskata jautājumu par dalībnieka aizstāšanu, maksa papildus 20 EUR par katru posmu.

5.3. Sacensībās atļauta tikai viena līdaku ķeršanas metode – spiningošana ar mākslīgo ēsmu.

 1. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI:

6.1. veikt organizatora noteikto dalības maksu noteiktajā termiņā,;

6.2. ievērot un izpildīt organizatora prasības un norādījumus, šo nolikumu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus (22.12.2015 MK noteikumus Nr.800), Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (09.02.2016 MK noteikumi Nr. 92), kā arī citus likumus un normatīvos aktus, kas ir spēkā norises vietā un laikā, tai skaitā fiziskās distancēšanās noteikumus un citus “Covid-19” vīrusa ierobežošanas pasākumus.

6.3. Ievērot vispārējas ētikas un pieklājības prasības pret makšķerniekiem ezerā, sacensību dalībniekiem un sacensību organizatoru.

 1. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI:

7.1. Sacensībām, ievērojot nolikumā rakstīto, var pieteikties ekipāžas sastāvā (kas sastāv no viena vai diviem dalībniekiem).

7.2 Pieteikumus pieņem līdz 2020. gada 15.jūnijam  plkst. 23:59, dalībnieku skaits var tikt ierobežots.

7.3 Dalības maksa par 3 posmiem 120 EUR apmērā  par katru ekipāžu jāiemaksā līdz 2020. gada 16. Jūnijam ieskaitot.

7.4. Dalības maksa par 2 pēdējim posmiem noteikta 90 EUR apmērā un jāiemaksā līdz 15.07.2020.

7.5. Dalības maksa vienam posmam – 50 EUR. Gadījumā, ja neizdodas pietekties elektroniski – lūdzam pieteikties pa e-pastu baits@eholotes.lv vai pa tālruni 29377888 vai veikalā eholotes.lv , darba laikā.

 1. Vispārīgie noteikumi.

8.1. Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru sastādīto programmu un grafiku.

8.2. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem un nosūta paši ekipāžas dalībnieki.

8.3. Covid-19 noteikumi, kuri būs spēkā sacensību laikā, obligāti jāievēro visiem sacensību dalībniekiem.

 1. NOĶERTĀ LOMA REĢISTRĀCIJA:

9.1. Loma reģistrēšana notiek elektroniski uz organizatora  norādīto telefona numuru, aplikācijā WhatsApp, elektroniski jāiesniedz zivs fotogrāfijas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

9.1.1. zivs nofotografēta 2 reizes – tūlīt pēc iesmelšanas uztveramaja tīkliņā, pie laivas, ūdenī, neizņemot mānekli un uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai skaidri redzams zivs garums un skaitļi uz mērlentes, bet atlaižot zivi filmējam video, kuru arī iesūtām What’s App aplikācijas grupā.

9.1.2. fotogrāfijā uz mērlentes ir jābūt redzamam zivs kreisajam sānam, zivs jāgulda uz labā sāna.

9.1.3. fotogrāfijas/video tiek uzņemtas tikai ar dalībnieku telefoniem, kuru numuriem jābūt reģistrētiem pieteikuma formā;

9.1.4. Zivs fotogrāfijas un video jānosūta nekavējoties, tūlīt pēc to uzņemšanas.

 1. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA:

10.1. Vērtētas tiek līdakas, kuras garākas par 60 cm, nofotografētas atbilstoši šim nolikumam un fotogrāfijas iesniegtas nekavējoties pēc zivs noķeršanas. Katra individuāla zivs tiek pieņemtas vērtēšanā tikai vienu reizi. Ja zivs noķerta tai pašā dienā atkārtoti tā rezultātam nekvalificējas.

10.2. Sacensību rezultātu veido punkti, ko piešķir par katru garuma centimetru 3 (trīs) lielākajām līdakām katrai ekipāžai. (Viens līdakas centimetrs = viens punkts.)

10.2.1. Papildus punkti par zivs noķeršanu ar konkrētā mēneša zīmola mānekļu sortimentu – 20 punkti(skat. Sacensību posmu nosaukumus).

10.3 Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, noapaļojot uz augšu. Piemēram, līdaka 71.2cm tiek reģistrēta kā 72 cm.

Zivis, kas neatbilst noteiktajam minimālajam izmēram, protokolā reģistrētas netiek. Nekādiem izmēriem zem noteiktā minimālā izmēra noapaļošana nav spēkā. Piemēram, līdaka 59.90 cm, nav uzskatāma par 60cm garu līdaku.

10.4. Par sacensību posmā noķerto lielāko līdaku tiek piešķirti papildus 20 punkti.

10.5. Atbilstoši saņemtajiem punktiem, ekipāžām tiek sadalītas vietas, uzvar ekipāža, kura spēja savākt visvairāk punktus posmā/kopvērtējumā.

10.6.  Vienādu komandas punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir reģistrēta lielākā līdaka. Ja atkal vienādi – uzvarētāju nosaka caur papildus disciplīnu kastingā, kuru improvizē organizators.

 1. EKIPĀŽU DALĪBNIEKIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS:

11.1. Dalībnieki ir pieteikti sacensībām un par ekipāžas startu ir samaksāta dalības maksa pilnā apmērā nolikumā noteiktā termiņā.

11.2. Dalībniekiem ekipāžu jānodrošina ar:

11.2.1. uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un uzinstalētu aplikāciju WhatsApp, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt fotoattēlus katrā sacensību dienā;

11.2.2. derīgu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti vai dokumentu, kas atļauj makšķerēt bez tās;

11.2.3. spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai. Laivā jābūt vismaz vienam uztveramajam tīkliņam un speciālām knaiblēm un citiem insturmentiem saudzīgai āķa izņemšanai.

11.2.4. ar organizatora izsniegtiem atbilstošā posma atribūtiem, kas nepieciešami loma verificēšanai.

11.3 Ekipāžu dalībnieki par savu drošību uz ūdens, maksķerēšanas un kuģošanas noteikumu ievērošanu pilnā mērā atbild tikai personīgi.

 

 1. DALĪBAS MAKSA:

12.1 Dalības maksa ekipāžai par 3 posmiem ir 120 EUR. Dalības maksa atsevišķā posmā ir 50 EUR ekipāžai. Dalība atsevišķa posmā ir iespējama, iepriekš piesakoties. Organizators var atteikt dalību atsevišķos posmos.

12.2 Dalības maksa par 3 posmiem jāiemaksā līdz 2020. gada 16. Jūnijam ieskaitot.

12.3 Dalības maksa jāpārskaita:

Biedrībai Makšķernieku klubs Osprey, konts  LV38RIKO0002930174354, Luminor banka.

12.4 Maksājuma uzdevumā jānorāda – par dalību Pike Fight 2020.

12.5 Ja ekipāža nepiedalās kāda posmā vai ekipāža tiek diskvalificēta, nepielaista vai atstādināta no sacensībām, iemaksāto dalības maksu vai tās daļu organizators var neatmaksāt. Organizators izskata individuāli.

 1. SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS:

13.1 Piedalīties sacensībās manāmā alkohola reibumā (manāmu alkohola reibumu nosaka sacensību tiesnesis un šis lēmums nav apstrīdams).

13.2 Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras nav iegūtas sacensību dienā, sacensībām noteiktajā laikā un no sacensībām reģistrētās laivas.

13.3 Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu, tās daļas vai modifikācijas.

13.4 Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem, sportistiem, tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem.

13.5 Vienlaicīgi izmantot vārāk kā vienu mānekli.

13.6 Velcēt, atstāt mānekli ūdenī pārvietojoties.

13.7 Atrasties tuvāk par 50m citiem kuģošanas līdzekļiem, gan tādiem, kas piedalās sacensībās, gan arī tādiem, kas nepiedalās.

13.8 Jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem, kuri piedalās sacensībās.

13.9 Paturēt lomā noķertās līdakas.

13.10. Sacensību laivā, jeb kādā veidā uzglabāt līdakas.

13.11. Piestāt krastā bez sacensību tiesenša atļaujas, laivai visu sacensību laiku ir jābūt redzamai.

 1. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBA, FILMĒŠANA UN FOTO

14.1 Piesakoties sacensībām dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus savām vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, reklāmu, norisi un atskaitēm pēc tām.

14.2 Reģistrējoties sacensībām dalībnieks, ar savu parakstu apliecina, ka:

14.2.1 viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties sacensībās;

14.2.2 par savu drošību, tai skaitā pie un uz ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;

14.2.3 ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai veselības apdraudējumu;

14.2.4 dalībnieks dod atļauju sacensību organizatoram un sacensību tiesnesim sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā.

 1. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA:

15.1 Augstāko vietu ieņem ekipāža ar lielāko punktu summu.

 1. APBALVOŠANA:

16.1 Sacensību organizators ar  medaļām un balvām apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus ekipāžu vērtējumā katrā posmā un 3 posmu kopvērtējumā.

16.2 . Organizators var piešķirt papildus veicināšanas balvas par citiem sasniegumiem, piemēram – lielākā līdaka posmā, labākais sacensību foto, atraktīvākā ekipāža un tamlīdzīgi.

16.3. Balvu fondu sacensībām nodrošina veikals Eholotes.lv, balvu kopējā summa vismaz 2000 EUR vērtībā – Grundens apģērbi un vērtīgas balvas no veikala Eholotes.lv BigBait sortimenta.

 1. Citi noteikumi.

17.1. Sacensību dalībniekiem pēc reģistrēšanās sacensībās tiks piešķirti – Dalībnieka karte ar dalībnieka fotogrāfiju, sacensību lineāls zivju mērīšanai, Laivas numuru komplekts un citas noderīgas lietas. Šos komplektus varēs saņemt veikalā Eholotes.lv, Rīgā, Krasta ielā 99a, veikala darba laikā pēc reģistrācijas pabeigšanas.

17.2. Sacensību dalībnieka karte sacensību dalībniekiem dod priekšrocības:

17.2.1. 10% atlaidi laivu nomai sacensību norises vietā – laivu bāzē “Vecupenieki” sacensību period kopš pieteikšanās līdz pēdējam sacensību posmam, izņemot sacensību dienās.

17.2.2. 15% atlaidi veikalā Eholotes.LV uz sacensību atbalstītāju produkciju laikā līdz sacensību startam. Līdz 19. Jūnijam – Svartzonker produkcijai, līdz 18. Jūlijam Gator/Leech produkcijai, līdz 22. Augustam – BFT/CWC StrikePRO produkcijai.

17.3. Organizatori var piedāvāt arī papildus priekšrocības.

17.4. Officiālā sacensību informācijas vietne atrodas https://eholotes.lv/lv/blogs/, kurā tiek publicēta visa informācija saistībā ar šīm sacensībām.

 1. Citi noteikumi.

18.1. Mārketinga aktivitātes sacensību norises vietā drīkst veikt tikai ar organizatoru atļauju.

18.2. Laivu rezervācija sacensībām jāveic savlaicīgi, sacensību organizators negarantē laivu pieejamību, tās nav iekļautas dalības maksā. Var izmantot savas laivas atbilstoši Babītes ezera ekspluatācijas noteikumiem. Laivu rezervācijai izmanot tālruņa Nr. 22344777

18.3. Sacensību organizators var ierobežot sacensību platību ezerā.

18.4. Organiztors ir tiesīgs ieviest labojumus un papildinājumus šajā nolikumā, ja tas ir nepieciešams.

Tālrunis uzziņām -29377888, veikals Eholotes.lv, veikals strādā darba dienās no 9 līdz 18

 

1
Jūsu grozs
0